Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni właścicieli samochodów w sytuacji, gdy spowodują kolizję i wyrządzą szkodę osobom trzecim, lub w sytuacji, kiedy uszkodzą cudze mienie.

 

 

OC Zbąszyń

Obowiązek ubezpieczenia OC komunikacyjnego reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Ubezpieczenie OC musi wykupić każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni właścicieli samochodów w sytuacji, gdy spowodują kolizję i wyrządzą szkodę osobom trzecim, lub w sytuacji, kiedy uszkodzą cudze mienie. W takich sytuacjach odpowiedzialność finansowa przejmuje ubezpieczyciel. Jeśli sprawca wypadku nie zakupił ubezpieczenia OC, musi pokryć koszty napraw i leczenia osób poszkodowanych w zdarzeniu z własnej kieszeni.

AC Zbąszyń

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem samochodu, które obejmuje zarówno sam pojazd jaki i jego wyposażenie. Polisa autocasco obejmuje ochronę przed uszkodzeniami lub przed zniszczeniem samochodu w wyniku kolizji drogowej. AC chroni też majątek osoby ubezpieczonej w sytuacji, gdy nie miała ona wpływu na powstanie szkody.

NNW Zbąszyń

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów jest bardzo dobrym uzupełnieniem dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i autocasco. Przedmiot ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące stały uszczerbek lub śmierć osoby ubezpieczonej. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w następstwie którego osoba ubezpieczona doznała uszkodzenia trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub jeśli zmarła. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę finansową jeśli osoba poszkodowana doznaje uszczerbku na zdrowiu lub śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju jak i za granicą:

  1. w związku z ruchem pojazdu,
  2. podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  3. bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku,
  4. podczas zatrzymania pojazdu, postoju pojazdu lub naprawy pojazdu.

Ubezpieczenia Zbąszyń

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl dzwoniąc pod numer – 720 221 221 .