Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania spośród wszystkich ubezpieczeń majątkowych można uznać za najpowszechniejszy produkt ubezpieczeniowy na polskim rynku ubezpieczeń.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania i domu należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są osoby fizyczne posiadające określone prawo majątkowe związane z ubezpieczaną nieruchomością.

Zakres ubezpieczenia mieszkania obejmuje najczęściej:

  1. Ubezpieczenie wyposażenia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
  2. Ubezpieczenie murów mieszkania/domu;
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w jednej z dwóch
  4. Ubezpieczenie assistance (pomoc po szkodzie w miejscu ubezpieczenia).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem umowy są nieruchomości, takie jak domy lub stanowiące odrębny przedmiot własności lokale, a także pomieszczenia do nich przynależne (strychy, komórki, piwnice, suszarnie, garaże, itd.).

Przed zawarciem ubezpieczenia należy przestudiować treść postanowień umowy, najlepiej kilku ubezpieczycieli. Zawsze przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się szczegółowo z postanowieniami OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) określającymi zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Treść OWU jest zwykle obszerna i ich całościowe przeczytanie ze zrozumieniem może sprawiać problem nawet prawnikowi.

Niezbędnym minimum przed wyborem właściwej umowy, powinno być sprawdzenie:

  1. zakresu udzielonej ochrony;
  2. katalogu wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
  3. sposobu oraz systemu oszacowania wartości szkody,
  4. stosowanego w umowie systemu franszyz oraz udziałów własnych.

Szukając najlepszej oferty – ubezpieczenie mieszkania Zbąszyń – polecamy kontakt – 720 221 221 – ze specjalistami z SuperUbezpieczenia.pl. Z pewnością pomogą w znalezieniu najlepszej oferty!